Galerija umetničkih radova - Ključna reč - Umetnost


Digitalna tehnika, 200x200 mm, 2013. godina
Grafike su deo doktorskog umetničkog projekta „Digitalne grafike i njihova komunikacija u virtuelnoj i relanoj sredini“
Izložba Ključna reč - Umetnost otvorena je 1. oktobra 2013. godine.

O grafikama:

Ključna reč – Umetnost
Subjektivno i lično viđenje Umetnosti svedeno na pojmove, prikazane veličinama srazmernim subjektivnom doživljaju njihovog značaja i grupisanim po ličnom ukusu autorke izložbe, Vesne Opavsky

Ključna reč – Internet
Subjektivno i lično viđenje pojma Internet raščlanjeno na desetine srodnih pojmova i zataškano motivima iz prirode. Uprkos nezadovoljstvu koje oseća u urbanom okruženju, Vesna Opavsky nove medije koristi upravo kao alat za kreiranje „prirodnog okruženja“. Usklađujući razlike između digitalnog i naturalnog, kao i spoljašnjeg sa unutrašnjim, umetnost nudi duhovnu ravnotežu današnjem čoveku, bez obzira da li je u pitanju stvaralac ili konzument.

Ključna reč – Priroda
Subjektivno i lično viđenje prirode svedeno na pojmove, prikazane veličinama srazmernim subjektivnom doživljaju njihovog značaja i grupisanim po ličnom ukusu autorke izložbe, Vesne Opavsky

Ključna reč – Biografija (CV)
Kompletna biografija umetnice prikazana u stotinak reči.
Sukobljeni su subjektivni likovni atributi i automatski, objektivan izbor reči iz postojeće biografije Vesne Opavsky. Za proračun odnosa prikazanih reči korišćen je internet alat tagxedo.com.

Ključna reč PUBLIKA
Sabiranjem mišljenja publike Vesne Opavsky o njenoj umetnosti, prikupljanim na fejsbuk stranici tokom leta 2013, dobijene su reči koje su sadržaj ove grafike. U istraživanju je učestvovalo 45 osoba, prethodno upoznatih sa dosadašnjim radovima umetnice.
Izdvojeno je 26 najčešće pomenutih pojmova od 116 prikupljenih. Dodatnih nekoliko, autorka izabrala od preostalih sa spiska, koji su bili pomenuti samo po jedanput od strane publike.

Ključna reč – Ja (Opavsky)
„sve što imam i što želim da imam, sve što jesam i što želim da budem“
Vesna Opavsky

Ključna reč - Umetnost
Ciklus Ključna reč - Umetnost
Ključna reč - Priroda
Ciklus Ključna reč - Umetnost
Rezultati ankete Šta je umetnost
Ciklus Ključna reč - Umetnost
Ključna reč - Publika
Ciklus Ključna reč - Umetnost
Ključna reč - Biografija
Ciklus Ključna reč - Umetnost
Ključna reč - Internet
Ciklus Ključna reč - Umetnost
Ključna reč - Ja
Ciklus Ključna reč - Umetnost

Ciklus

Ciklus

Ciklus

Ciklus

Ciklus
Više umetničkih radova...