Akademija lepih umetnosti, Crtanje na svežem vazduhu, park Manjež

Akademija lepih umetnosti
Crtanje na svežem vazduhu, park Manjež
24. septembar 2011.