Autorka daje izjavu, TV Metropolis

Autorka daje izjavu
TV Metropolis
01. oktobar 2013.