Water Sign, Kyoto, Atsuko Honda i Akintoshi Matsuhara, učesnici izložbe u razgovoru sa Boškom Đuričkovićem, direktorom Široke staze

Water Sign, Kyoto
Atsuko Honda i Akintoshi Matsuhara, učesnici izložbe u razgovoru sa Boškom Đuričkovićem, direktorom Široke staze
03. jul 2012.