Windows u prirodu, Pozdravni govor Pavela Opavskog

Windows u prirodu
Pozdravni govor Pavela Opavskog
05. novembar 2009.