Kreativna podrška urbanom načinu života


14. oktobar 2015.

Kako mi je umetnost pomogla da 10 godina preživljavam radno vreme od 9 do 17h?

Tekst govori o tome kako se moj umetnički izraz prilagođavao mojim životnim okolnostima i kako me je umetnost dovela do drugačijih životnih okolnosti koje bi mnogi nazvali Sloboda.
Tekst je prvobitno predstavljen u okviru izložbe Umetnost kao pratilac ili vodilja.

Lični i profesionalni razvoj Vesne Opavsky

Nakon osnovnih studija, kada sam se zaposlila sa punim radnim vremenom i počela da provodim veći deo dana pod veštačkim osvetljenjem, pred kompjuterom, morala sam se odvići od tradicionalnih grafičkih tehnika (litografija, bakropis, akvatinta...). Otkrivajući mogućnosti digitalne grafike, vremenom sam naučila kako da kreiram bezbedno, „floralno“, okruženje koje će mi nadoknaditi sate koje sam do tada slobodno provodila u prirodi, na otvorenom prostoru. Umetnost i kreativnost su mi pomogle, što se može sagledati kroz razvojne faze mog likovnog stvaralaštva:

Godina 2003.
Životne okolnosti: IV godina osnovnih studija, svakodnevni boravak u Topčiderskoj šumi, gde se nalazi odsek za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu
Umetnički izraz: Motivi iz prirode, a pre svega drveće i šuma, bili su od samog početka moja inspiracija. U početku sam ih prikazivala jednostavnim crtežom. Oni su bili potvrda onoga što svakodnevno vidim.Godina 2004.
Životne okolnosti: V godina osnovnih studija. Svest o tome da uskoro napuštam Fakultet i Topčidersku šumu.
Umetnički izraz: Duge šetnje kroz šumu uticale su da crtež obogatim novom prostornošću i složenijom teksturom. Pozadinski plan mojih grafika više nije bio jednobojan, već sve bogatiji slojevima transparentnih poteza. Kao svedok probijanja prolećne svetlosti kroz grane u novu fazu unosim igru svetlosti i senke i u jednobojan crtež postepeno uvodim boje, pre svih žutu.Godina 2004-2005.
Životne okolnosti: Završna godina studija, prvi susret sa tehnikom digitalne grafike
Umetnički izraz: Digitalna grafika je, isprva, u moj izraz unela dozu sirovosti, oštrine i jakih boja. Možda sam stil ne, ali motivi su sve nedvosmislenije prikazivali nostalgična sećanja na prirodu - na prvim digitalnim grafikama moj likovni izraz je gotovo plakatski, pomalo nespretan, ali prikazane su ruke koje dodiruju drveće i rastu zajedno sa njim, ukazujući na intenzivnu težnju ka prirodi.Godina 2005-2007.
Životne okolnosti: Sunčevu svetlost i zelenilo zamenili su veštačko svetlo i skučen kancelarijski prostor
Umetnički izraz: Iza mene je postojala višedecenijska praksa pisanja pesama, dnevničkih zapisa, a počela sam da se i profesionalno bavim jezikom na novom radnom mestu. Unosom svog rukopisa u novu seriju grafika, obezbedila sam dodatni efekat teksture svome delu. U ovoj fazi više polažem na likovnost teksta, nego na njegovu čitljivost i značenje. Pored ritma rukopisa, sve je zastupljeniji i ritam usitnjenih površina nastalih preklapanjem motiva. Motiv ruke polako iščezava, teksture postaju sve bogatije, a na radovima objavljeni tekstovi često doslovno opisuju emociju prouzrokovanu nezadovoljstvom zbog gubitka kontakta sa prirodom. Pored crteža, koristim i digitalnu fotografiju.Godina 2009.
Životne okolnosti: Magistarska izložba grafika
Umetnički izraz: Lični i profesionalni napredak u korišćenju grafičkog softvera nastupio je u vreme moje razdvojenosti od umetnosti i šume, ali upravo poznavanje kompjuterskog programa Fotošop mi je i omogućilo da sedeći za kompjuterom na radnom mestu opredmetim čežnju za prirodom i osetim se bolje. Usložnjavanje umetničkog izraza bilo je prouzrokovano sve većom potrebom za zamenskim prizorima. U radu značajno povećavam broj slojeva – koristim i crtež i fotografiju, a sve češće uvodim i skeniranu zemlju i ostale objekte iz prirode (lišće, grančice, cveće...) koji doprinose teksturi konačne grafike. Ove kompozicije počivaju na kontrastima, u svetlu, boji, oštrini i teksturi. Koristim kolorit prirode, zemlje i šume. Uvodim digitalni ram kao simbol digitalne kulture i kao vizuelni pečat kompletne serije. Ram sadrži detaljne podatke o svakom od digitalnih dokumenata.Godina 2011-2013.
Životne okolnosti: Pomirila sam se odsustvom iz šume, a nošenje malog digitalnog foto-aparata sa sobom je vapaj za trenutcima provedenim u parku, koji brzo prolaze i gube se.
Umetnički izraz: U ovoj fazi, vidljiva je prednost koju dajem fotoaparatu u odnosu na crtež. Krupniji i manje raznovrsni motivi kao i hrabriji kolorit prikazuju segmente veličanstvene prirode. Zbog konstantne razdvojenosti od prirode, tragam za što uverljivijom slikom. Ove grafike mnogi posetioci izložbi vezuju za utiske zvuka ili mirisa.Godina 2013.
Životne okolnosti: Realizacija doktorskog umetničkog projekta „Ključna reč - Umetnost“ i stečeno zvanje medijskog trenera za internet komunikaciju.
Umetnički izraz: Digitalni pravci u umetnosti nude mogućnost povezivanja dve suprotnosti koje se bore u mnogima od nas - unutrašnjih potreba i savremenog okruženja. Simuliranjem tekstura iz prirode približavam se šumi najviše što mogu, a da ne napustim svoj aktuelni stil života. Forma oblaka reči na grafikama nametnula se zbog svoje semantičke vrednosti, ali i zbog svoje ritmične forme koja se uklapa u moje dosadašnje istraživanje. Oblaci reči su se u mom iskustvu konsultanta za internet optimizaciju i komunikaciju već pokazali idealni za sažeto prikazivanje kompleksnih sadržaja. Pitanje koje sam postavila sebi je da li je moguće da se i umetnost optimizuje za brži prenos poruka, ukoliko se pažnja posmatrača zadrži duže od nekoliko sekundi. Pored likovnih elemenata koji su stalno prisutni u mom radu, kao što su tekstura, nežni valerski prelazi i preklapanje transparentnih slojeva, u ovom projektu prepoznajem i svoje trajne preokupacije - motive iz prirode, digitalnu internet kulturu i tekst.

Zaključak
Umetnost je idealan lek protiv ubrzanog života, jer nas navodi da zastanemo i razmislimo. Nastaviću da pokušavam da objedinim umetnost i svakodnevni život, nagonsko i nametnuto, emocionalno i intelektualno, iracionalno i racionalno, naturalno i digitalno. Moj celokupan život je sadržan u mom likovnom delu i govori o strepnjama, nadanjima, ali i postignutim uspesima. Kreativnost i umetnost nas mogu pratiti u svakodnevnom životu, ali ako im damo i vodeću ulogu, verujem da će nas izvesti na pravi put.

 

Galerija svih radova Vesne Opavsky
Katalog izložbe Umetnost kao pratilac ili vodilja