Odbrana doktorskog umetničkog projekta Ključna reč - Umetnost


07. septembar 2015.
Fakultet likovnih umetnosti
Odbrana doktorskog umetničkog projekta Ključna reč - Umetnost

Odbrana doktorskog umetničkog projekta Ključna reč - Umetnost Vesne Opavsky održana je u ponedeljak, 7. septembar, u 11h u prostorijama Fakulteta linkovnih umetnosti u Beogradu (Pariska 16).

Komisija za ocenu i odbranu doktorskog umetničkog projekta Ključna reč – Umetnost; digitalne grafike i njihova komunikacija u virtuelnoj i realnoj sredini:

1. mr Biljana Vuković,
red. prof. Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (mentor)

2. dr Milivoj Pavlović,
docent Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

3. dr Nikola Šuica,
vanr. prof. Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

4. mr Slobodan Roksandić,
red. prof. Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

5. mr Rastko Ćirić,
red. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu

Detaljne informacije o projektu Ključna reč - UmetnostPrezentacija
Vesna Opavsky
Komisija
Odbrana doktorskog projekta
Sa mentorkom
Biljana Vuković i Vesna Opavsky
Zdravica
Sa članovima komisije
Podrška
Koleginice iz Medija centra
Zdravica
Sa prijateljima
Podrška
Ljubav
Razgovori
Sa Anđelkom Bojović i Biljanom Vuković
Sa Tamarama
Vučenović - Opavsky - Kusovac
Podrška od 1999.
Vladimir Vinkić i profesor Roksandić
Grupna
Porodična podrška